“Together for a better life” skal som humanitær organisasjon være ledende og nytenkende innen bærekraftig utvikling i nord- og nordøst Thailand, og etter hvert omkringliggende land.

  • I samspill med norske myndigheter, organisasjoner og samfunnet forøvrig, har organisasjonen som mål å samhandle med Thailand, og ved å bidra med gjenbruk fra Vesten. Gjenbruk er et energiøkonomisk og ressursbesparende element i miljøpraksis. Vi må tenke globalt og bygge broer mellom Øst og Vest fordi den økonomiske vekst i Europa er skyhøy i forhold til fattige land i Østen. Asias vinnere drar fra de fattige. Forskjellen mellom rike og fattige øker mer i Asia enn på andre kontinenter. Millioner av mennesker lever i skyggen av den asiatiske økonomisuksessen. Den økonomiske boomen i de asiatiske landene er en kjent historie, men framgangen er skjev. De rike i Asia blir rikere raskere enn de fattige. Ulikhetene har økt til tross for samlet økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Flere og flere lever langt under fattigdomsgrensen, også berodd på de store klimaendringene de siste årene, som har fått store negative konsekvenser, både økonomisk og menneskelig, for millioner av mennesker.
  • Verdiene er organisasjonens rettesnor for adferd – hvordan organisasjonen og dens medarbeidere i respekt samarbeider med myndigheter og lokalsamfunn, og respekterer landets kultur og verdier.
  • Vi har etablert verdiene; ærlighet, raushet, mot, samhold og respekt og skal være kjent som en organisasjon som er fleksibel, fremtidsrettet, profesjonelle og inkluderende.
  • Organisasjonens mål er «å gå ved siden av underveis» for å NÅ målene.
  • Organisasjonen skal være lokalsamfunnenes veiledende samtalepartner, og bidra med idéutvikling og kompetanse.