HVOR GÅR PENGENE?

NORDØST – THAILAND  (ISAAN)
Vi samarbeider med NAV hjelpemiddelsentraler i Hedmark/Oppland, Oslo og Buskerud, og mottar brukte hjelpemidler.

Pr. juni 2019 er vi, i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Hedmark, v/Arbeid og Aktivitet, Hamar, klare til å sende en 40 – fot container med rullatorer og rullestoler, dusjstoler og dostoler, og diverse andre spesialtilpasset utstyr, til 2 sykehus i Khon Kaen provinsen. Vi har også med en mengde innsamlede sykler, klær, skolemateriell, leker etc. etc. som skal til skoler, barnehjem og eldre, donert av bedrifter og utallige private givere.

Samtidig forbereder vi ytterligere to containere, til Buriram og Maha Sarakham, som planlegges sendt innen utgangen av september, dersom vi finner økonomisk støtte til dette.

Vi oppretter løpende hjelpemiddelsentraler i Isaan med gratis utlån, etter modell fra Norge.  Samtidig oppretter vi også serviceverksted. Vi har med mye reservedeler, slik at vi også kan reparere utstyr som allerede er offentlig innkjøpt ved sykehus/privat.  Lignende tilbud finnes ikke i Thailand fra før, så dette er et unikt samarbeid vi har med lokale sykehus og administrasjon i provinsene for å skape et bedre helsetilbud.

Vi har som mål å sende ca. 1600 rullatorer og 400 rullestoler i løpet av året + alt annet utstyr som nevnt ovenfor.

Hjemmesykepleie:
Vi samler inn penger til nødvendig medisinsk utstyr, slik at sykepleiere/hjemmehjelpere kan gi bedre tilbud til eldre og syke.  Det er f.eks. stor mangel på blodtrykksmålere.  Denne type medisinsk utstyr må vi kjøpe i Thailand.

Symaskiner:
Vi samler inn, og bringer med oss symaskiner og utstyr fra Norge, og skaper arbeidsplasser.
Kvinnene syr handlenett, sminkeposer, klær, etc., og vi hjelper til med å finne marked for å selge dette i Thailand og i Norge.

Skoleuniformer/semesteravgift:
Vi samler inn penger for å kunne kjøpe skolemateriell, skoleuniform til barn og bidra med økonomisk hjelp til semesteravgift etc. som flere ikke har råd til.  Ofte dropper barna ut av skolen på grunn av dette.  Barna er vår fremtid – og vi må jobbe frem mulighetene for at de får en utdanning.

Miljø og helse
Vi samarbeider med flere skoler, sykehus og andre for å gi bedre miljøforståelse. Flere tiltak er satt i gang, men vi trenger mer midler for å kunne nå våre mål på en effektiv måte.

HIV-/Aids-prosjekt:
Organisasjonen er engasjert i flere prosjekt i Thailand, med fokus på informasjon, forebygging, bevisstgjøring og aksept. Vi har i løpet av 4 år erfart at vi kan utgjøre en stor forskjell, spesielt ved barene i sør og sørøst, men også i lokale små samfunn hvor enn det er i Thailand. Vi har funnet vår egenart for informasjonskanal, og ønsker å bygge videre på vår måte å jobbe på, med åpenhet og trygghet, fra menneske til menneske. Det blir som en snøball med informasjon som begynner å rulle.

Vi samarbeider bl.a. med CAMILLIAN SOCIAL CENTER RAYONG, et senter for 84 HIV-/Aids-syke barn, og GLORY HUT FOUNDATION, et senter for ca. 40 kvinner og menn i Chon Buri-provinsen. Dette gir oss god innsikt og forståelse for dette store problemet, også i Thailand. Vi erfarer nå god kommunikasjon og samarbeid med helsepersonell også i Isan, via det samarbeidet vi allerede har etablert, ved donasjon av hjelpemidler fra Norge.

«YES WE CAN», et prosjekt for kvinner

I Isaan bor det flest eldre kvinner og barn, fordi de eldre kvinnene i familien passer barna til de yngre som må reise inn til tettstedene ved kysten for å jobbe. Derfor er det viktig for vår organisasjon å hjelpe de eldre i første rekke, fordi ved å hjelpe de eldre, hjelper vi samtidig barna. Kvinnene har et stort samfunnsansvar, og uten kvinnene vil ikke Isaan klare de store økonomiske utfordringene de står ovenfor, Vi ser et stort behov for arbeidsplasser, slik at yngre kan vende hjem.

Vi har derfor et prosjekt i Pattaya som heter «YES WE CAN», hvor vi gir kvinner bedre økonomisk forståelse. Ved kurs og samhandling lærer vi dem og bedre styre sin egen økonomi i forhold til familie og samfunnet forøvrig, og vi hjelper og motiverer dem til å se muligheter ved skape sin egen inntekt i provinsene de kommer fra, slik at de kan returnere hjem. I samarbeid har vi allerede skapt flere arbeidsplasser i Isaan.

Samarbeid med administrasjon
Vi samarbeider tett med administrasjon, sykehus, skoler og templer i de forskjellige provinser/distrikt for å definere samfunnets behov for hjelp, og inngår avtaler om med hva og hvordan vi kan hjelpe.  På denne måten kan vi jobbe mer målrettet når vi samler inn utstyr i Norge for donasjon.